درباره ما

شرکت شهد نگین پیرا پاژ توس

تولید کننده انواع نبات صنعتی و شربت کنستانتره با تکیه بر قریب دو دهه فعالیت در سطوح کارگاهی و نیمه صنعتی و تعامل نزدیک با خریداران داخلی و خارجی و آگاهی از سلایق و خواسته های مصرف کنندگان نهایی، چکیده تجربیات و آموزه های خود را با احداث کارخانه مجهز به خط تولید صنعتی نبات و شربت کنستانتره در سال 1394 اخذ نموده و همواره سعی در ارائه محصولاتی با کیفیت و برخوردار از شاخص های بهداشتی مورد تایید سازمان های بهداشت ملی و بین المللی داشته است. اخذ چندین پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو و نیز اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران و همکاری نزدیک با بسیاری از برندهای مطرح داخلی به عنوان تامین کننده محصول نبات، گواهی بر توانمندی این واحد تولیدی در تولید محصولات با کیفیت و ممتاز است.

شرکت شهد نگین پیرا پاژ توس

تولید کننده انواع نبات صنعتی و شربت کنستانتره با تکیه بر قریب دو دهه فعالیت در سطوح کارگاهی و نیمه صنعتی و تعامل نزدیک با خریداران داخلی و خارجی و آگاهی از سلایق و خواسته های مصرف کنندگان نهایی، چکیده تجربیات و آموزه های خود را با احداث کارخانه مجهز به خط تولید صنعتی نبات و شربت کنستانتره در سال 1394 اخذ نموده و همواره سعی در ارائه محصولاتی با کیفیت و برخوردار از شاخص های بهداشتی مورد تایید سازمان های بهداشت ملی و بین المللی داشته است. اخذ چندین پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو و نیز اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران و همکاری نزدیک با بسیاری از برندهای مطرح داخلی به عنوان تامین کننده محصول نبات، گواهی بر توانمندی این واحد تولیدی در تولید محصولات با کیفیت و ممتاز است.

محصولات شیرین رخ

افتخار همکاری با

محصولات

شربت شیرین رخ

نبات شاخه

نبات شاخه شیرین رخ

نبات چوبی

نبات چوبی شیرین رخ